En sık görülen demans tipi, Alzheimer hastalığıdır. Demans olan kişilerin yüzde 70’i Alzheimer hastalığına sahiptir. Sinsice beyinde (hafıza ve diğer beyinsel fonksiyonlarda) gelişen bozukluklarla başlayan bir hastalıktır. Hastalık ilerledikçe, hasta becerilerini gittikçe kaybeder ve en sonunda tamamen başkasının yardımına bağımlı kalır. Araştırmacılar Alzheimer hastalığının nedenini beyin hücrelerinde oluşan anormal protein depolanmasına bağlıyor.

 

Alzheimer hastalığı (AH); merkezi sinir sisteminin (MSS) çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize progresif nörodejeneratif bir hastalıktır.

Alzheimer hastalığın oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıklığının her beş yılda bir iki katına çıktığı bildirilmiştir. Alzheimer hastalığının gelişiminde bir diğer önemli etken genetik yatkınlıktır;Alzheimer'lı birinci derece akrabaları olan bireylerde hastalık riskinin arttığı gözlenmiştir.

 

Hastalığın seyri

 Başlangıçta, yani erken dönemde, hastalığın belirtileri pek ortaya çıkmamaktadır. Hastalık ilerledikçe belirtiler iyice belirginleşmiş olur. Hasta olan kişi günlük işlerini yerine getirmekte gittikçe zorlanır ve bakım verenlere gittikçe bağımlı hale gelir. En sonunda hastanın ölümüne sebep olan nedenler, fiziksel güç kaybı, zorlukla yutma gibi bozukluklardan dolayı solunum yolunda iltihap, veya denge sorunlarından dolayı düşmeler meydana gelir. Henüz Alzheimer hastalığını iyileştirecek bir tedavi yoktur.

 Belirtileri

 Genellikle beynin kullanılması gereken her işte zorluk çekilir: kişi konuşulanı takip etme, plan yapma, yapılacakları sıraya koyma, sorunları çözme ve karar verme gibi konularda zorlanır. İlaveten, yaşanan diğer bozukluklar ve zorluklar şunlardır:

 • Yeni şeyleri öğrenememe, az önce söylenenleri veya görülenleri hatırlayamama. En sonunda uzun zamandır hafızada olan bilgilerinde kaybolması;

• Oryantasyon bozukluğu: Zaman ve mekanı karıştırma. Hangi gün, ay veya yılda yaşadığını bilememe, hangi yerde ya da nerede olduğunu hatırlayamama;

 • Konuştuğu dili anlama ve kullanmada bozukluklar (afazi);

 • Etrafındaki eşyaları (nesneleri) ve sesleri tanıyamama ve ne işe yaradıklarını bilememe (agnozi);

 • İşlemleri yerine getirmekte zorlanma, genellikle işlemlerin gerçekleştirilmesinde gerekli olan sıralamada sorun yaşama (apraksi);

• Düşünme ve durumları değerlendirmede zorlanma.

 Bu bozuklukların yanı sıra, davranış veya kişilik değişikliği oluşabilir. Kişi şüpheli, huzursuz veya hırçın (agresif) olabilir. Diğer taraftan, kişi duygusuz veya ilgisiz olabilir, olay ve nesnelere karşı kayıtsız kalabilir. Kişinin ruh hali aniden değişebilir. Bazı Alzheimer hastalarında hastalık çok çabuk ilerler, bazı hastalarda ise nispeten yıllarca normal bir hayat sürdürülebilir.

 

Hastalığın tedavisi

Alzheimer hastalığının kesin tedavisi henüz mümkün değildir. Var olan tedaviler ise durumu destekleyici olarak uygulanır. Bazı ilaçlar ile hastalık sürecini yavaşlatmak ve bazı belirtilerin şiddetini azaltmak mümkündür. İlaçlar Alzheimer hastalığını kesin tedavi edemez, sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. İlaçların oldukça mütevazi tedavi edici etkisi vardır. Etkili olduğunda ise genellikle dikkat, konsantrasyon ve konuşma yeteneği konusunda olur, hafıza üzerinde bir etkisi yoktur. İlacın kimde etkili olup olmayacağı önceden bilinemez. Hastaların yüzde 30’ unda yan etkileri ortaya çıkar. Bu ilaçların kişinin günlük işleri açısından hafif olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Genellikle tek başına ayağa kalkabilme ve hareket edebilme, banyo yapabilme, kıyafetleri giyinebilme gibi durumlarda olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Aynı zamanda saldırganlık, sinirlilik ve hayal kurma (halüsinasyon) gibi davranış değişikliklerini azalttığı veya önlediği gözlemlenmektedir.

Alzheimer ve Ergoterapi

.Alzheimerda ergoterapinin amacı bireylerin ihtiyacı olan ve bireyin isteği göz önünde bulundurularak yani kişi merkezli yaklaşımla anlamlı ve amaçlı aktivitelerle çalışmalar yapmaktır.Ergoterapistler bireylerin rutinleri, alışkanlıkları, istek-irade ve motivasyon düzeylerine göre, günlük yaşam aktivite düzeyleri, üreticilik aktiviteleri, serbest zaman aktiviteleri ve katılımında bozulmaların olması sebebiyle bu tür durumların düzenlenmesi, korunması veya geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, üreticilik aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, yardımcı teknoloji kullanımı ve eğitimi, denge- koordinasyon eğitimi,  duyu eğitimi, düşme değerlendirilmesi ve eğitimi, eklem ve enerji koruma teknikleri, ağrı – yorgunluk ve stresle başa çıkma yöntemleri gibi rehabilitasyon  çalışmaları yapılmaktadır.  Bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamlar değerlendirilerek bireyin en aktif ve bağımsız şekilde güvenli yaşamasını sağlamak, düşmeleri önlemek ve buna yönelik düzenlemeler yapmak ev programı vererek bireyin aktivitelerle sağlık ve iyi olma halinin devam ettirilmesinin sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...