EFFECTİVENESS OF A LİFESTYLE İNTERVENTİON İN PROMOTİNG THE WELL-BEİNG OF İNDEPENDENTLY LİVİNG OLDER PEOPLE:

RESULTS OF THE WELL-ELDERLY 2 RANDOMİSED CONTROLLED TRİAL

J Epidemiol Community Health. 2012 Nov;66(11):1082.

2012 Sep;66(9):782-90. doi: 10.1136/jech.2009.099754. Epub 2011 Jun 2

Clark F1Jackson JCarlson MChou CPCherry BJJordan-Marsh MKnight BGMandel DBlanchard JGranger DAWilcox RRLai MYWhite BHay JLam CMarterella AAzen SP.

Özet Çıkarılırken Zeynep Bahadır Ağce tarfından bu makaleden alıntı yapılmıştır ve Furkan Cangi tarafından düzenlenip siteye eklenmiştir.

Bağımsız Yaşlanan Yaşlıların Refahını Arttırmak için Yaşam Tarzı Müdahalesinin Etkinliği

 

 

Yaşam tarzı odaklı ergoterapiterapi müdehalesi topluma katılım için geriatrik bireylerde faydalıdır.

60-95 yaş arası 460 kadın ve erkek ile yapılmış bir çalışmaya göre; 

Amaç: yaşlı bireylerin kendi anlamlı, sağlıklı yaşam tarzlarını günlük rutinlerini sürdürebilmeleri

Sorumlu profesyoneller: californiadan lisanslı ergoterapistler, yaşam tarzı redisegn programı ile ilgili 40 saatlik eğitim tamamladılar.  Terapist haftada veya iki haftada bir defa projenin uygunluk ve kalitesi için kontrol yaptı.

Format: Lisanslı ergoterapistler tarafından haftada iki defa küçük grup seansı

Eğitici sunum, eş değişimi, doğrudan deneyim(katıldığı aktivitelerdeki), kişisel keşif(kendi içeriğini uygulama)

Ev ya da toplumsal ortamlarda ergoterapistler ile 10 kişi 1-saatlik seanslar

Müdahelenin anahtar komponentleri: uygulanabilir ve sürdürülebilir aktiviteyle ilişkili değişikliklerini tanımlama ve uygulama

Etkinlik ile ilgili değişiklikleri yürürlüğe koymak ve sıradan engelleri aşmak için planlarının geliştirilmesi ( örn: vücut ağrıları veya transfer limitasyonları)

Seçilen aktivitelere katılım, günlük rutin değişikliklerin prova ve tekrarı.

 

Modüler içerik alanları:

1. günlük aktivitenin sağlığa etkisi

- aktivite sağlığa nasıl katkı sağlıyor; yaşın aktivite paternlerine etkisi, günlük yaşamda fiziksel ve zihinsel egzersizleri birleştirme

2. Zaman kullanımı ve enerji tasarrufu

- zaman kullanımını değerlendirme, günlük enerji paternlerini değerlendirme, enerji koruma ve eklem koruma, günlük rutin ve aktivitelerin adaptasyonu

3. ulaşımın kullanımı

-ulaşımın olabilir formları; fiyat, kolaylık ve erişilebilirliği; ulaşım kaynaklarının/ kısıtlamalarının aktivite üzerine etkisi, faaliyet olarak ulaşım veya aktiviteyi kolaylaştırıcı

4. Ev ve toplum güvenliği

- Ortak güvenlik tehlikelerini gözden geçirme; düşme önleme, ev güvenlik değerlendirmesi, aktivitenin içerdiği dengeleme güvenlik, gerekli yardımcı cihaz ve ev modifikasyonları

5. sosyal ilişkiler

-aktiviteler yoluyla sosyal bağlantılar oluşturma, yaşın sosyal ilişkilere etkisi, etkili iletişimdeki engeller, kayıp ve keder ile başa çıkma

6. kültürel farkındalık

-kültürel yapı günlük aktiviteleri nasıl etkiliyor, günlük yaşantıda kültürel farklılıkları yönetme, farklı kültürleri öğrenme

7. hedef belirleme

-günlük aktiviter yoluyla sağlık gelişimi için ulaşılabilir hedefler geliştirme

8.rutin ve alışkanlıkları değiştirme

-aktivitenin temporal ritmini değerlendirme(günlük, haftalık, aylık, yıllık) değişime hazır olmayı değerlendirme, aktivite paternindeki sürdürülebilir değişimi uygulama

Çalışmanın sonucunda;

- Yaşlı insanlar, zihinsel iyilik hali, fiziksel işlev ve bağımsızlık kaybındaki düşüşler için artan risk altındadır.


- Yaşam tarzı müdahalelerinin, dikkatle kontrol edilen koşullar altında yaşa bağlı düşüşleri azalttığı gösterilmiştir.


- Çeşitli topluluk ortamlarında etnik olarak çeşitli yaşlılara uygulanan sağlık sonuçlarına yönelik kapsamlı yaşam tarzı müdahalelerinin etkinliği ve maliyet etkinliğinin tam ölçekli denemeleri eksiktir.

 

- Bir yaşam tarzı odaklı mesleki terapi müdahalesi, yaşlıların zihinsel iyi oluşlarını topluluk temelli ortamlarda maliyet etkin bir şekilde teşvik eder.

 

- Bu müdahale, sosyoekonomik durumun düşük olmasından dolayı kötü sağlık riski yüksek olanlar için yaygın olarak uygulanabilir.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...