Healing Play: Integrating Occupational Therapy into Child Abuse Treatment

August 2014 Conference: Childhood Trauma Conference 2014 At: Melbourne Conference Centr

Özet çıkarılırken SEMA AKDANA tarafından bu makaleden alıntı yapılmıştır. 

 

İyileştirici Oyun: Çocuklarda Travma Tedavisinde Ergoterapi 

        Bruce Perry'nin nörogelişimsel teorisi, beynin işlevsel olarak farklılaşmış yapılardan oluştuğunu ve bu farklı yapıların sıralı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü kabul eder. Beyinde ki bu farklı alanlar arasında bağlantı yolları vardır. Beyindeki bağlantı yollarının aktivasyon paterni, bebeğin ilişki deneyiminin kalitesiyle şekillenir. Psikolojik travma deneyimleri, bütünleştirici yolakların biyolojik yapısına ve işlevine derinden etki eder. İyileştirici Oyun, travmanın duyusal bilginin işlenmesini bozduğunun kabul edilmesiyle ortaya çıkar.

        Bağlanma ilişkisi, bebek ve birincil bakıcılarının arasındaki ilişki örüntüsüdür. Annenin sesi, kokusu, cildin hissi, tutulması ve sarsılması gibi çok duyulu süreçlerin bağlanmada çok önemli bir rolü vardır. Çünkü tüm bu süreçler sonraki kurulacak ilişkiler için bilinçdışı işlenen durumlar haline gelir. Bu nedenle duyusal sistemin entegrasyonunu kolaylaştırmak çok önemlidir. Şiddete erken maruz kalma durumunda, bebek kronik bir aşırı uyarılma durumuna girer ve duyusal işlem sistemi duyusal verileri düzgün entegre edemez.

       Bağlanma sistemi, bebeğin bakım vereni ile kurduğu ilişkideki yakın davranışlar olarak kendini gösterir. Bu yakınlık arayışı davranışları, keşif sistemi ile dengede çalışır. Arama sistemi, bir çocuğun daha geniş dünyaya girdiği ve bu dünyayla ilişki kurduğu olumlu tonlu davranış olan oyun olarak tezahür eder. Çocuk hem sosyal dünyaya hem de fiziksel çevreye girebilmek için duyusal motor sistemini nasıl kullanacağını bilmelidir. Duyusal sistemin normal olarak gelişmesi için, çocuğun dışarı çıkması ve dünyayla bağlantı kurması gerekir. Güvenli bağlanma ile çocuklar dış dünya ile düzgün duyu-motor etkileşimi uygulayabilir ve büyüdükçe daha karmaşık becerileri geliştirebilir. Bağlanmada eş düzenleme olmadan, çocuk duyusal verilerin kendi dünyasında anlamlı bir resminde nasıl işleneceğini öğrenmez.

 

TRAVMA

        Travma, organizmanın üstlenebilme kapasitesini aşan, algılanan bir tehdide karşı verilen bir yanıttır. Kötü muamele temelli travma geçiren çocuklarda stres yanıtına aracılık eden beyin sistemlerinde değişiklikler kaydedilmiştir Karmaşık veya gelişimsel travma, henüz kendi duygusal durumlarını düzenleme kapasitesini geliştirememiş olan küçük çocuklar da uzun süreli veya tekrarlayan korkunç olaylara maruz kaldıklarında ortaya çıkar ve bu da bunların kronik bir hiper uyarılma durumu meydana gelmesine neden olur. Duygusal durumların düzenlenmesinden sorumlu beynin çeşitli bölümleri arasındaki bağlar işlevsel kapasite geliştiremez ve bu çocuklar kendi duygusal durumlarını düzenlemeyi öğrenemezler.

        Erken travma geçirmiş çocuklarda bulunan duyusal işleme bozuklukları sıklığı, travmanın fizyolojik durumunun, duyusal uyaranların doğru ve verimli bir şekilde yorumlanmasıyla ilgili sorunlara yol açtığı görülmektedir.

 

İYİLEŞTİRİCİ OYUN

        İyileştirici Oyun Projesi, travmatik gelişimsel işlev bozukluğunun bu yönüne hitap eden bir ergoterapi müdahalesi sağlamak üzerine kurulmuştur. Ergoterapi oyunun keşif sistemi aktivitesine katılarak daha alt seviyelerdeki etkilenmiş beyin fonksiyonlarını harekete geçirir. Bununla birlikte, projenin hem duygusal düzenlemeleri hem de çevre-katılım becerilerini ele alan bir yaklaşımı vardır. Erken travma ile ilişkili aktivite açıklarını belirleyen klinisyen, çocukların dünyaya uyum becerilerini kazanmaları için duyusal verileri etkili bir şekilde işlemenin yanı sıra duygusal uyarılmayı yönetme gereksinimlerini karşılayan terapötik modelde eğitilmiştir.

       İyileştirme Oyunu projesi, ergoterapinin müdahaleleri arasında bildiğimiz kadarıyla, çocuğun bağlanmalarını ve daha işlevsel gelişimsel kapasitelerini ele alması bakımından benzersiz olan DIR / Floortime Modelini kullanmaktadır. Çocuğun duygusal düzenlemesine ve fiziksel katılım becerilerine aynı anda odaklanarak, DIR / Floortime travma geçirmiş çocuğun bütünsel toparlanmasını destekler. Bu tek başına bir tedavi değil, bütüncül müdahalelerin bir parçasıdır.

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...