The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Marital Satisfaction of Couples with Autism Children

Nazanin Fahimi, Department of Psychology.  
The Social Sciences, 11:810-814
 

Özet çıkarılırken FURKAN CANGİ tarafından bu makaleden alıntı yapılmıştır.

 

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapinin Otizmli Çocukların Ailelerinin Evlilik Tatmini Üzerine Etkisi

         Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal iletişim ve etkileşimlerdeki yetersizlik, kısıtlı, tekrarlayıcı davranış kalıpları ile karakterize edilen karmaşık nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmde gördüğümüz bu sorunlar aileler için yönetebilmesi ve idare edilmesi zor durumlardır. Bu da ailelere çok stres yüklemektedir ve özellikle makalede de geçen konu olarak eşler arası memnuniyete ve ilişkiye zarar vermektedir.    

        Mindfulness içinde yaşadığımız anın, çevrenin ve en çok da kendimizin farkına varmaktır. Zihnin içinden geçen düşünceleri görmek, duyguları hissetmek ve bunları kabullenebilmektir. Mindfulness terapisi ise özellikle geçmişten ve gelecekten kopmadan anın farkına vararak bilinçli olma ve stresi yönetme üzerine kullanılan bir metotdur.   

        Bu çalışmanın amacı, Mindfulness temelli bilişsel terapinin, otizmli çocukların ailelerinin evlilik memnuniyeti üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın popülasyonu otizmli çocuklar ve aileleridir. Otizmli çocuklarla birlikte 10 çift, rastgele olarak iki deney ve kontrol grubuna seçildi. Verilerin toplanmasında evlilik memnuniyet anketi (enrich marital satisfaction scale questionnaire, evlilk memnuniyetinin ne olduğunu anlamak için skalayı inceleyebilirsiniz) kullanılmış ve deney grubu katılımcıları 8 haftalık oturumlarda Mindfulness terapisi almıştır.

         Sonuçlar deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir; evlilik memnuniyeti açısından mindfulness eğitiminin olumlu bir etki yarattığı gösterilmiştir.

         Meditasyon, yoga ve mindfulness gibi teknikler kullanarak, olumsuz düşünce ve duyguları kontrol ederek evlilikten alınan memnuniyet artırılabilir. Fakat bu teknikler stres yönetiminin bir alt basamağını oluşturmaktadır bu yüzden tek başlarına yeterli değildir. Stres kontrolü daha karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu konuda eğitimli Ergoterapistler özel gereksinimli çocuk ve ailelerinin stres yönetimlerine yardımcı olabilmektedirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...