Nörolojik hastalıklar genellikle beyni, beyinciği, beyin sapını, beyinden dağılan sinir sistemi hastalıklarını, kafatasını, omuriliği ve merkezi sinir sistemi hastalıklarını içerir. Nörolojik hastalıklarda; hem beden fonksiyonları hem de zihin fonksiyonları etkilenebilmektedir.

Nörolojik hastalıkların belirtileri:

Afazi (konuşma,anlama sorunu)  

Bacaklarda boşalma hissi

Baş ağrısı

Bayılma(Senkop)

Çift görme

Denge bozukluğu

Denge kaybı

Elde ve kolda his kaybı ve uyuşma

Geçici iskemik atak belirtileri

Kollarda güçsüzlük

Konuşma bozukluğu

Unutkanlık bunama

Vertigo

Yürüme bozuklukları

 

Peki 'Nörolojik Rehabilitasyon'  nedir?

Nörolojik rehabilitasyon, periferik ve santral sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda gerekli olan bir tedavidir. Bu hasar edinsel olabilir; yani sonradan gelişebilir ya da kalıtsal olabilir; yani doğuştan da gerçekleşebilir. 

Yeterli bir nörolojik muayene ve takip sonucu yapılacak olan nörolojik rehabilitasyon adı altındaki tedavi programı, hastaya özgü hazırlanır. Bu program dahilinde hastanın iyileşme süreci çok yakından izlenir  ve gerektiği koşullarda  değişiklikler yapılır. Nörolojik rehabilitasyon programı ile hasta bir bütün olarak ele alınır ve fiziksel, duygusal ve sosyal olarak en üst seviyeye getirilmeye çalışılır.

Nörolojik rehabilitasyon teknikleriyle tedavi edilebilen rahatsızlıklar arasında şunlar yer alır :

İnme

Serebral Palsi

MS

Alzheimer

Parkinson

Guillain Barre

ALS

Kas Distrofisi

Denge bozuklukları

Nöropatiler

Huntington Kore

Bu örnekler çokça sayıda artırılabilmektedir.

Nörolojik Rehabilitasyon Ekibi kimlerden oluşur?

Tıp Doktoru

Ergoterapist

Fizyoterapist

Dil Konuşma Terapisti

Psikolog

Rehabilitasyon Hemşiresi

Bakımveren Aile

 

Nörolojik Rehabilitasyonda Ergoterapi

 

Ergoterapistler müdahale programını oluştururken kişi bazlı çalışır. Kişinin tedaviden beklentileri, günlük yaşam becerilerinde yaşanan problemleri, mesleki becerilerine odaklanılır.

Ergoterapinin temel amacı kişinin günlük yaşamındaki bağımsızlığını sağlamak , fonksiyonelliğini artırma veya varolan fonksiyonelliği gün yüzüne çıkarmaktır.

Toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının  veya hepsinin düzenlenmesi  ile  kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...