WHOSE OCCUPATİONAL BALANCE İS İT ANYWAY?

THE CHALLENGE OF NEOLİBERAL CAPİTALİSM AND WORK– LİFE IMBALANCE

BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY · OCTOBER 2014

Teena Clouston

 

Kimin Occupational Balancı Var ki?

Özet Çıkarılırken Zeynep Bahadır Ağce tarfından bu makaleden alıntı yapılmıştır ve Furkan Cangi tarafından düzenlenip siteye eklenmiştir.

 

            Ergoterapistler günlük yaşam aktivitelerine katılım yoluyla occupational balansı sağlayarak bireyin kişisel ve sosyal iyilik halini artırır. Çalışmanın amacı ergoterapistler için occupational balance yaşayanlarda işyeri kültürünün etkisini araştırmaktır. Çalışmaya 21 ergpterapist katılmıştır. İnterpretative phenomenological analaysis (IPA) görüşme yöntem ile derinlemesine görüşme yapılmış.

           Occupational Balance:

Kişinin farklı aktivitelere katılımına odaklanıp, genellikle kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman olaraka kategorize ediliyor. Diğer sık kullanılan kategoriler; dinlenme, oyun, öğrenme, çalışma ve kişisel ilgiler olarak sınıflandırılmaktadır. Ergoterapistler iyilik halini elde etmekte bir araç olarak lifestyle balance’ı anlayabilmek için derinlemesine tartışmışlardır. IPA bireyselleştirilmiş günlük yaşam tecrübesi, her bir katılımcı ve araştırmacı için insanların konuşması, düşünmesi ve duygusal durumları ve anlamlı yapma süreci arasında bağlantı olduğunu varsayar. IPA bireylerin kişisel ve sosyal dünyalarında günlük yaşam durumlarını nasıl hissettiği ve deneyimlediğini detaylı araştırır.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...