OKUL TEMELLİ ERGOTERAPİ
Okul temelli ergoterapi uygulayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlığına odaklanan ve ihtiyaç duydukları ve yapmak istedikleri şeye katılmalarına yardımcı olacak anlamlı faaliyetler kullanan ergoterapistlerdir. Ergoterapi, performansın fiziksel, bilişsel, psikososyal ve duyusal bileşenlerini ele alır. Okul ergoterapistleri; akademik, oyun ve boş zaman etkinlikleri, sosyal katılım, öz bakım becerileri, günlük yaşam aktiviteleri becerilerine odaklanmaktadır. Ergoterapi, katılımı önleyen engelleri azaltma hedefi ile aktivite ve çevresel analiz ve modifikasyon çalışmalarını içerir.

Ergoterapistler okullarda hangi hizmetleri sağlıyor?

Genel eğitimde öğrenen öğrencilere yönelik hizmetler:

Ergoterapistler genel eğitimde, erken müdahalede katkıda bulunabilirler.

Ergoterapistler periyodik taramalara yardımcı olabilir,tüm sınıflara veya küçük gruplara model aktiviteler sağlayabilir ve takım problemlerini çözmede yardımcı olabilirler.


Özel eğitimde bireysel öğrenciler için hizmetler:
Değerlendirme hizmetleri yaparlar. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ekibine, bir engelin varlığını ve ergoterapiye yönelik eğitim ihtiyacının olup olmadığını belirleme konusunda yardımcı olur. Ergoterapi müdahalesi doğrudan “çocuğa ya da çocuk adına ve okul personelinin program değişiklikleri ya da destekleri” için sağlanır. Bu destek veya değişiklikler çevreyi uyarlama müfredatı değiştirme, barınma olanaklarını destekleme, okul etkinliklerine ve eğitim programlarına erişim ve katılımı sağlamayı içerir. Hizmetler, okul günü rutinleri sırasında doğal okul ortamlarında yer alır ve öğrencinin zorluklarla karşılaştığı yer ve zamanda en faydalıdır. Hizmetler, öğrencinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programındaki ilerlemeyi desteklemek için tasarlanmıştır. Okul temelli ergoterapi hizmetleri öğrenci katılımını ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır.


-Ergoterapistler , tipik ve tipik olmayan çocuk gelişimi ve fiziksel, zihinsel sağlığın okuldaki öğrenme ve katılım üzerindeki etkisine odaklanırlar.
-Asansör ve transferlerde okul personelinin eğitimi, öğrenci güvenliğini sağlarlar ve personelin yaralanmasını önlerler.
-Ergoterapistler öğrenmeye yardımcı teknolojinin kullanımını desteklerler.
-Ergoterapistler ,öğrencilerin topluma entegrasyonu için gerekli olan gelecekteki istihdam ve yaşam becerilerine hazırlanmasına yardımcı olurlar.
-Ergoterapistler bir öğrencinin istenen günlük dersliklere veya aktiviteler katılmanı destekleyici çalışmalar yaparlar.

-Çocukların akademik başarılarını destekleyerek ve öğrenim için gerekli olan olumlu davranışlara teşvik ederek rollerini öğrenci olarak yerine getirmelerine yardımcı olurlar.
-Okul ergoterapistleri , sosyal beceriler, matematik, okuma ve yazma , davranış yönetimi, spora katılım gibi akademik ve akademik olmayan sonuçları destekler.
-Ergoterapistler aktivite ve çevre analizindeki uzmanlıklarından dolayı, müfredat ve müfredat dışı etkinliklere öğrenci erişimini kolaylaştırmak konusunda özellikle yeteneklidir.
-Öğrencilerin güçlü yönlerine odaklanırlar ve ek olarak, ebeveynleri, eğitimcileri ve yöneticileri eğitmede kritik bir rol oynamaktadır.

Okul Temelli Ergoterapi Müdahaleleri şunları içerir:
1: Daha fazla erişim, ilerleme ve katılımı geliştirmek için aktivite ve çevre analizi yapmak
2. Öğrenci ortamını okul ortamında sınırlayan engellerin azaltılması
3: Öğrenci başarısını desteklemek için yardımcı teknoloji sağlamak
4: Alternatif eğitim değerlendirme ve öğrenme yöntemlerini belirlemeye yardımcı olarak, önemli zorluklarda öğrencilerin ihtiyaçlarını desteklemek
5: Okul dönemi uzun vadeli hedefleri belirlemeye yardımcı olmak
6: Sınıf içi uygulamalari çin ilgili öğretim faaliyetlerini planlamaya yardımcı olmak
7: Öğrencilerin, lise sonrası istihdam, bağımsız yaşam ve ileri eğitime başarılı bir şekilde geçiş için hazırlanması

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...