PEDİATRİK REHABİLİTASYON:

Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile daha sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozuklukları veya nörolojik rahatsızlıkların sebep olduğu fiziksel, zihinsel, duygusal,algısal bozuklukların sınırlılıklarını en aza indirgemeyi amaçlar.

Tedavi çocuğun günlük yapabildiği işleri korumak ve geliştirmek temellerine dayanır.

Tedavi sırasında çocuğun korkmaması ön planda tutulur. Tedaviler oyun içerisinde planlanarak uygulanır.

Pediatrik rehabilitasyon geniş bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Hekim, fizyoterapist, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, özel eğitim uzmanı, psikolog, odyolog gibi çeşitli alanlarda uzmanlar ile beraber rehabilite edilme süreci sağlanabilir.

PEDİATRİK HASTALIKLARIN NEDENLERİ

-Genetik faktörler

-Travma

-Radyasyon

-İlaç, Alkol, Sigara kullanımı

-Enfeksiyonlar

-Kromozomal bozukluklar

-Prematüre doğum(32 haftadan önce)

-Düşük doğum ağırlığı <2500gr

-Zor müdahaleli doğum

-Bradikardi ve hipoksi (Kalp ritminin yavaşlaması, Oksijen azlığı)

 -Anoksi (boğulma, zehirlenme vb.)

- Yüksek ateşli hastalıklar

-Zehirlenmeler

- Tümörler

PEDİATRİK REHABİLİTASYONUN KAPSAMI:

-Serebral Palsi

-Brakial Pleksus Yaralanmaları

-Spina Bifida

-Hidrosefali ya da Mikrosefali

-Down Sendromu

-Motor Mental Gerilik

-Otizm

-Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

-…

PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ERGOTERAPİ

Çocuklarda ergoterapinin en önemli amacı çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlayarak toplumsal katılımını gerçekleştirmektir. Günlük aktivitelere katılım, sağlığı ve iyi olma halini direk olarak etkiler.

Çocukluk çağı aktivitelerine katılım çocukların fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve kurumsal çevreler ile etkileşimini gerektirir. Çocuk çevre ve aktivite arasındaki etkileşim maksimum düzeyde ise optimal aktivite performansı başarılmış olur. Performans komponentleri duyu- motor, kognitif ve psikososyal-psikolojik olmak üzere 3 bölümde incelenir. Ergoterapist tarafından çocuğun performansını etkileyen faktörler, çevre ve aktivite değerlendirilir ve gerekli müdahaleye karar verilir.

Duyu entegrasyon tedavisi, duyu-algı-motor yaklaşımlar, oyun terapisi, kognitif rehabilitasyon, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, kognitif davranışsal tedavi, yaratıcı yaklaşımlar, psikososyal yaklaşımlar ve biyomekanik yaklaşımlar çocuğun ihtiyacına göre tek başına yada birbirini tamamlayan programlar şeklinde uygulanmaktadır.

Çocuklarda ergoterapi; çocuğun kendine bakım,okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesini hedefler.

Yardımcı teknolojik araçların kullanımına yönelik değerlendirme yapılarak fonksiyonu artırıcı yardımcı araç önerilmekte ve kullanımı konusunda eğitim verir.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...