PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ

 • Ergoterapi, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle bağımsızlığı kısıtlanan kişinin mümkün olduğunca eski hayatına geri dönüşünü sağlayan ve kişiyi yaşama bağlayan köprü görevi gören bir sağlık mesleğidir.  Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, fiziksel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.
 • Ağır ruhsal bozukluklar bireyi fiziksel, emosyonel, kognitif ve ruhsal yönden etkileyen; kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman performans alanlarında bireyin aktiviteye katılımlarını bozan mental hastalıklardır. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerde görülen kognitif bozukluklar, bireyin günlük yaşam aktivitelerinin etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu etkilenim, bireylerde özellikle kendine bakım becerilerine, sosyalizasyonuna ve çalışma performanslarına yansımaktadır (AOTA, 2010). Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerde aktivite katılımını kolaylaştırıp, aktivite performansını artırabilmek için aktiviteyi merkeze alan birey merkezli ergoterapi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Literatür incelendiğinde ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin tedavilerinin daha çok medikal ve psikoeğitim boyutunda olduğu, aktivite katılımını amaçlayan müdahale programlarının azınlıkta kaldığı dikkati çekmektedir. Bu aşamada bu bireylerin topluma tekrar kazandırılması açısından Ergoterapi hayati önem taşımaktadır. Ergoterapistler ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki mevcut performanslarını ve beceri seviyelerini ergoterapi modelleri çerçevesinde değerlendirmekte ve rehabilitasyon hedefleri çıkarmaktadırlar. Bireylerin kişisel yönetimleri, kendine bakım aktiviteleri, sosyal becerileri, çalışma becerileri, serbest zamanı yönetme becerileri ve bu becerileri etkileyen kişisel ve çevresel faktörler değerlendirilmektedir.

Ergoterapiye başvuran psikolojik hastalıklardan bazıları ;

 1. Şizofreni
 2. Bipolar Bozukluklar
 3. Anksiyete / Kaygı Bozuklukları
 4. Duygudurum Bozuklukları
 5. Psikotik bozukluklar
 6. Uyku Bozuklukları
 7. Cinsel bozukluklar
 8. Kişilik Bozuklukları
 9. Nörobilişsel Bozukluklar
 10. Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 

 

Ruh sağlığında ergoterapistin rolü

 

 • Kognitif rehabilitasyon
 • Stresle başa çıkma ve gevşeme egzersizleri
 • Temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri eğitimi
 • Zaman yönetimi eğitimi
 • Sosyal ve iletişimsel beceri eğitimleri
 • Duyu bütünlüğü yaklaşımları
 • Mesleki rehabilitasyon
 • Toplumsal faaliyetlere katılım
 • Aile görüşmeleri
 • Ev ziyaretleri

 

Grup çalışmaları

 • Sosyal ve iletişimsel beceri eğitimleri
 • Stresle başa çıkma ve gevşeme egzersizleri
 • Kurum içi ve kurum dışı sosyal faaliyetler düzenleme
 • Stigma karşıtı çalışmalar

     Gruplarda aktivite temelli eğitimler yapılmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş

Eğer araştırırken ulaştığınız sonuçlardan memnun kaldıysanız, bunları başka ihtiyaç sahipleri de okusun onlar da faydalansın derseniz,
lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.
 
Paylaşılan bilgi kendisini dinamik tutar. Ve tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Teşekkürlerimizle...